English / USA English / UK | GB  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü

Diozófia = Isteni Filozófia

- embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
~ Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok | www.diozofia.hu ~
Page
Menu

Ép Lélekkel egészséges Életért

.

Diozófia | Idézetek / Mottók
diozófia Tetteink kövessék mindig gondolatainkat, és ne fordítva.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - A szellemtudományi megismerés útja (6. o)


.


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


ÉP LÉLEKKEL, EGÉSZSÉGES  ÉLETÉRT


A LÉT TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI FILOZÓFIÁJA

           

ELŐSZÓ


“De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint,

  amelyekben igazság lakózik“
    2Pt. 3/13
     


Mikor lélekről, egészségről van szó, többnyire igen elvont, “magasabb“ erkölcsi értékekre, létezőnek tudott és érzett, de megfoghatatlan dolgokra gondolunk vagy egyszerűen egészségünk fogalma a betegséget hozza be tudatunkba.

A lélek és betegség kapcsolata mindenki számára már ismert tény, hisz annyit beszélünk lelki válságról, lelkiismeretfurdalásról, traumákról és a testi, lelki betegségekkel való kapcsolatukról.

A lélekváltás fogalma sem ismeretlen sokunk számunkra.
De tudjuk, hogy mi a LÉLEK?

Ismerjük az EGÉSZSÉG szónknak tartalmi értékét, mibenségét?
Mindenki szeretne egészséges lenni, mindenki hangoztatja a SZERETET fontosságát létünk mindennapjait gyilkoló életvitelünk közepette.

Oly mély értelemmel bíró fogalom terjed nap mint nap egyre erősebben és hangosabban a köztudatban, mint a MENTALÍTÁSVÁLTÁS szükségessége.

De mi a MENTALIZMUS és miért vált égetően fontosnak annak változtatása?
De, a mentalításváltást megelőzően kérdezzük meg, de őszintén önmagunktól: ISMERJÜK AZT A REJTELMES CSODALÉNYT, AKIT ÉN-NEK NEVEZÜNK?

Van önmegismerési képességünk?
Ismerjük az elénkbe kerülő lét és életnehézségek, gondok, valódi okait és főleg azt, hogy pont miért ÉN kerültem ilyen helyzetbe vagy állapotba? 
Képes vagyok Sorsom utjának sejtelmesen kirajzolódó kacskaringóit felismerni és az elémbe tornyosodó akadályokat elfogadni, felmérni és legyőzni?

Feltudom fogni annak a két szónak, hogy VÉLETLENEK NINCSENEK az igaz értelmét, a valós és életemben oly sorsdöntö fordulatoknak a felszínre és elémbe kerülését, akkor amikor nem is számítok rá?

De ne folytassuk, mert az ilyen és hasonló tépelődésekre évezredek óta az EMBER keresi a választ és a megoldást.
Ez teszi életünket tartalmasabbá, színesebbé, gazdagabbá, de ugyanakkor teheti szenvedéssé, gyötrővé, boldogtalanná, elviselhetetlenné és BETEGGÉ.
Egyszóval POKOLLÁ.
Egy utolsó kérdés még: TUDJUK-E VALÓBAN MI IS A POKOL?

Mindenről, ami fentebb elhangzott egy picurka válasz, gondolat, gyakorlat benne foglaltatik a továbbiakban leirtakban, de távolról sem megközelítve azok teljes magyarázatát, lényegét.
Annyi könyv tanulmány, kiadványok ezrei foglalkoznak ezen témákkal, hogy szinte követhetetlen, mert maga a téma kimeríthetetlen folyamként hömpölyög.

Tapasztalatom, hogy a TERMÉSZET-GYÓGYÁSZAT, mint fogalom, mint létprincipium, a mindennapok gyakorlatában már rég túlhaladta a kevés “kiváltságosnak“, “beavatottnak“ osztályrészét képező ezoterikus jellegét.

Mindenki számára megismerhetővé és használhatóvá tette az Új Kor szelleme, mely “imé az ajtó előtt állok és zörgetek...“ Jel.3/20 ígéretében fog kiteljesedni.   

Szerény képességeim bíztatta elhatározásom szülte meg e kézikönyv létrejöttét, melybe mindabból egy “keveset és elfogadhatóan megérthetőt“ kaphat az érdeklődő, melyhez oly nehezen juthatna hozzá-anyagi meggondolásokból természetesen- azon “keresők“ nagy száma, akiket a legjobban érdekelne és válhatna hasznukra az az ismeret, melyekről szólni volt szándékom.

Ajánlás minden csupán és nem kinyilatkoztatás, szintézise mindazon elődök áldozatos munkájának, kik úttörői voltak a természetgyógyászat újraébredésének- hála és köszönet érte.

Az “Ember, ismerd meg önmagad“ nagy gondolatnak jegyében, minden ismeret, jöjjön az bármely irányból is, mind hasznos tudás forrás, elemzésre, tanulmányozásra méltó.
Elfogadása és főleg a vele való azonosulás, azonban már a személyes és egyéni “szabad cselekvési akarat“ és “lelkiismereti szabadság“ felségterülete, mely mint törvény ISTEN TÖRVÉNYE. Tehát SZENT és SÉRTHETETLEN.

Ez vezetett és vezet engem is, és ez vezessen bárkit egyéni, saját belső  MEGVILÁGOSÓDÁSÁNAK ÖSVÉNYÉN.


Hamvas Béla
csodálatosan szép gondolatsora indítsa be elmélkedésünket:

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert, amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó HATALOM így szólt: Rád bízok minden embert külön-külön, kivétel nélkül mindenkit: segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétségbe elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit TUDSZ, amit átélsz, osszad meg.
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha MAGADNAK TARTOD.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.


A szerző:
v. Sorompó László
 természetgyógyász, diozófus 


Megj. (2007):
Laci -sajnos- már nincs köztünk. Sokat beszélgettünk, "vitáztunk" Vele a Létről, a 'Mindenségről', az (Élet)Energiákról és -magáról- az Életről és a Sorsról.
Megtisztelő számomra, hogy barátomnak tudhattam ! 
  D S

~ * ~

. Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek és hanganyagoknak a teljes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!

© Copyright. Minden jog fenntartva! .


 « Elöző oldal ^ Fel, az oldal tetejére ^  »
Page
Menu

Powered by CMSimple: Small, Simple & Smart, with no database! | Template: ge-webdesign.de

:: DIOZÓFIA ::  |  www.diozofia.hu
- embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
~ Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok | www.diozofia.hu ~
~ A Diozófia, az Isteni Filozófia; az emberek szolgálatában és spirituális fejlődésük érdekében | www.elmetrener.hu ~
(diozófia, filozofia, kozmogónia, tatvasz, tattwa, életenergia, életerő, radionika, elmetréner, mágia, gondolat, ego, személyiség, éter, asztrál, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, spirituális, ÉletErő, DIOZÓFIA)
:: Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria - Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi értekezések, elmélkedések és tanulmányok | Életenergia & Életerő | ÉletEnergiát generáló Készülékek ::
Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria
:: ::
[ www.diozofia.hu / Ép Lélekkel egészséges Életért  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép # 42905 - 100.24.115.253 :: (162.213.253.100) :: www.diozofia.hu/Diozofiai-ertekezesek-es-tanulmanyok-Ep-Lelekkel-egeszseges-Eletert | clouds_2colsR_960-hu | DIOZÓFIA | DIOZÓFIA .hu | www.diozofia.hu {Ł-CMSimple content-Ł | abs:e-e--h/pages:userfiles} :: www.diozofia.hu / Ép Lélekkel egészséges Életért ]
www.ELETENERGIA.hu: Eredeti -integrált ÉletErő Generátorral ellátott- ÉletEnergia Készülékek, a Feltalálótól és a Gyártótól, Magyarországon, csak nálunk! Biztosítson erőt és energiát (azaz; ÉletErőt és ÉletEnergiát) kreatív gondolatainak, megvalósulásuk (manifesztációjuk) érdekében!   |   www.CHIKARTYA.hu: Egyéni- és személyes Chi kártyák, különböző időintervallumokra   |   www.ENERGIZALAS.hu: Személyek energizálása-, valamint víz- és táplálék-energizálása és optimalizálása, pozitív és jótékony energiákkal való feltőltése, bármely távolságból! Egyedi, online energizálás, névre szóló Chi kártyával!   |   www.DIOZOFIA.hu: Diozófia = Isteni filozófia (Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, az Életről, Isten és ember viszonyáról...   |   www.RADIONIKA.hu: ÉletEnergiával fokozott ÉletErő Radionika, Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek. A 'Tudatos Teremtés Technológiája' & Trend-Generálás.   |   www.ELMETRENER.hu: Modern és hatékony Chi Agytréner & ElmeTréner & PszichoTréner tipusú ÉletEnergia Készülékek :: Hatékony Meditáció & Relaxáció & re-Vitalizáció / Gyorstanulás   |   www.CHIMANAGER.hu: Hatékonyan irányítani és menedzselni a szubtilis energiákat a siker és a profit érdekében.   |   www.ELETEROMAGIA.hu: Magasszintű 'Techno-Mágia' az ÉletEnergia Készülékek és -számítógépes- Manifesztációs Radionika Programok segítségével.   |   www.FENGSHUICHI.hu: Mindig a megfelelő Feng Shui Chi-energiák az Ön környezetében, térrendezés nélkül!   |   www.7CSAKRA.hu: Az emberi energiaközpontok (csakrák & energia-csokrok) és az aura (emberi energiamező) vitalizálása és pozitív energiákkal való feltőltése és vitalizálása.
  www.ELETENERGIA.hu   &   www.ELETENERGIA.com:
Eredeti
ÉletEnergia Készülékek® Szuper-Orgonit®ból, egyenesen a Feltaláló laboratoriumából, csak nálunk!
.
.
ÉletEnergia Készülékek
Up...